Elastos - Token Contracts

ELA:0x517E9e5d46C1EA8aB6f78677d6114Ef47F71f6c4

Glide: 0xd39eC832FF1CaaFAb2729c76dDeac967ABcA8F27

ELK: 0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C

MTRL: 0xe2390b8B08a9Ab68e6f1aaA150B2ddD03900CE25

ShadowToken: Official Bridge on ESC

https://tokbridge.net

ETH-ESC bridge supported tokens:

ETH:0x802c3e839e4fdb10af583e3e759239ec7703501e

USDC:0xa06be0f5950781ce28d965e5efc6996e88a8c141

BSC - ESC Bridge Supported Tokens:

BUSD:0x9f1d0ed4e041c503bd487e5dc9fc935ab57f9a57

BTCB:0xdf4191bfe8fae019fd6af9433e8ed6bfc4b90ca1

HECO-ESC Bridge Supported Tokens:

HUSD:0xf9ca2ea3b1024c0db31adb224b407441becc18bb

最后更新于